Studije socijalne politike

Master akademske studije SOCIJALNE POLITIKE-page-001

Master akademske studije SOCIJALNE POLITIKE-page-002

 

Master program pruža sticanje znanja o društvenim pojavama i procesima, socijalnim problemima i načinima podsticanja društvenih razvoja i promena, kao i sticanje znanja o lokalnim, međunarodnim, i nadnacionalnim dimenzijama socijalne politike.

Student će biti osposobljen za samostalan analitičko – istraživački rad, u proučavanju socijalnih problema i potreba društvenih grupa, planiranju i zasnivanju službi i usluga, i evaluaciji efekata njihovog rada.

Studije su organizovane u dva semestra. U prvom semestru studenti slušaju tri obavezna, i dva izborna predmeta. Obavezni predmeti su Analize socijalnih politika, Migraciona politika i priprema za završni rad. Izborni predmeti su Menadžment socijalnog rada, Prava stranaca, Politike rodne ravnopravnosti, Javne finansije i Javne usluge i lokalni ekonomski razvoj.

U drugom semestru studenti slušaju dva obavezna i jedan izborni predmet. Obavezni predmeti su Globalizacija i socijalna politika i Istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu. Izborni predmeti su Teorije i politike pravde, Demografski procesi i socijalna politika i Prostorno planiranje i stambena politika.

Na kraju studija, student je obavezan da napiše i odbrani master rad.

Spisak nastavnika:

Rukovodilac master studija je prof. dr Ana Čekerevac.

Predavači: prof. dr Ana Čekerevac, prof. dr Mira Lakićević, prof. dr Snežana Đorđević, prof. dr Ljubinka Trgovčević – Mitrović, prof. dr Sanja Danković Stepanović, prof. dr Biljana Radivojević, prof. dr Mina Petrović, prof. dr Dušan Pavlović, prof. dr Miroslav Brkić, doc. dr Natalija Perišić.

Asistenti:

mr Jelena Vidojević, MA Dragana Stanković, MA Marina Pantelić, dr Adriana Zaharijević, MA Ivan Stanojević.

Uslovi za upis: program mogu da upišu svi studenti koji su ostvarili 240 ESPB na završenim akreditovanim akademskim studijama. Kandidati se rangiraju na osnovu proseka sa završenih studija, dužine trajanja studija i intervjua pred komisijom. Na razgovoru sa kandidatima procenjivaće se akademsko i profesionalno iskustvo kandidata vezano za program, istraživačke namere i znanje stranih jezika.

Dodatne informacija: prof. dr Ana Čekerevac (ana.cekerevac@fpn.bg.ac.rs) i doc. dr Natalija Perišić (natalija.perisic@fpn.bg.ac.rs)

Termin prijemnog razgovora: ____2018. u ____ časova

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Analize socijalnih politika 1 obavezan 3+1 6
Migraciona politika 1 obavezan 2+2 6
Priprema za završni rad 1 obavezan 6
Izborni blok 1 (bira se 12 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Javne finansije 1 izborni 2+1 6
Javne usluge i lokalni ekonomski razvoj 1 izborni 2+1 6
Menadžment socijalnog rada 1 izborni 2+2 6
Prava stranaca 1 izborni 2+1 6
Politike rodne ravnopravnosti 1 izborni 2+1 6
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Globalizacija i socijalna politika 2 obavezan 3+1 6
Istraživanje u socijalnoj politici i socijalnom radu 2 obavezan 2+2 6
Izborni blok 2 (bira se 6 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Teorije i politike pravde 2 izborni 2+1 6
Demografski procesi i socijalna politika 2 izborni 2+2 6
Prostorno planiranje i stambena politika 2 izborni 2+1 6