Политички живот

Политички живот – часопис за анализу политике – сви бројеви

Политички живот, часопис за анализу политике излази од 2011. године. Изадавач је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Центар за демократију. Часопис се бави анализом институција и политичких структура (политy), анализом политичких актера, процеса и подручја деловања различитих актера (polity), и анализом резултата и услова деловања политике, односно политичким садржајима у виду јавних политика (policy). Осим политиколошких, часопис покрива шири спектар тема и проблема у области друштвених наука. У недавној евалуацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја према Правилнику о категоризацији и рангирању научних часописа унапређен у категорију националних часописа међународног значаја (М51). Сви научни радови објављени од почетка 2022. године биће до даљег вредновани према новом рангу.

Упутство за ауторе

Political Life – Journal for Policy Analysis has been published since 2011. The publisher is the University of Belgrade – Faculty of Political Science, Center for Democracy. The journal focuses on the analysis of institutions and political structures (polity); analysis of political actors, processes and areas of action (politics); and analysis of the results of politics (political content in the form of public policies). In addition to political science, the journal covers a wider range of topics and problems in the field of social sciences. In the recent evaluation, the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, according to the Rulebook on Categorization and ranking of scientific journals, promoted Political Life to the category of leading journals of national significance (M51). All scientific papers published from the beginning of 2022 will be valued according to the new rank (until the new ranking).

Instructions for authors

 

Актуелни број

Политички живот – број 25

Архива свих досадашњих издања часописа Политички живот

* Први број часописа изашао је под именом Анализа политике

Политички живот – број 24

Политички живот – број 23

Политички живот – број 22

Политички живот – број 21

Политички живот – број 20

Политички живот – број 19

Политички живот – број 18

Политички живот – број 17

Политички живот – број 16

Политички живот – број 15

Политички живот – број 14

Политички живот – број 13

Политички живот – број 12

Политички живот – број 11

Политички живот – број 10

Политички живот – број 9

Политички живот – број 8

Политички живот – број 7

Политички живот – број 6

Политички живот – број 5

Политички живот – број 4

Политички живот – број 3

Политички живот – број 2

Анализа политике – број 1