Studije socijalne politike i socijalnog rada

Univerzitetsko obrazovanje za socijalnu politiku i socijalni rad u Republici Srbiji počelo je školske 1973/74. godine na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Beogradu. FPN je prva visokoškolska ustanova u Srbiji za obrazovanje socijalnih radnika i ima najdužu tradiciju u tome.

Danas se obrazovanje socijalnih radnika na FPN realizuje kroz kompleksne interdisciplinarne studije. Praksa socijalnog rada zahteva znanja o ljudskom razvoju i ponašanju, socijalnim, ekonomskim i kulturnim institucijama, kao i o međusobnoj interakciji ovih faktora. Stoga naši studenti stiču raznovrsna teorijska i metodološka znanja iz različitih oblasti. Osposobljavanje za profesiju socijalnih radnika obuhvata sticanje znanja iz fundamentalnih, teorijskih i užestručnih predmeta. Prateći trendove u društvu, studijski program orijentisan je na to da studentima prezentuje znanja i omogući sticanje veština neophodnih za rad u društvenim uslovima koji se stalno menjaju. Postojeći nastavni planovi i programi obrazuju socijalne radnike kompetentne za promišljanje društva, percipiranje promena u njemu, izazova, prilika i rizika kojima su izloženi pojedinci i društvene grupe, kao rezultat politika, programa i mera i/ili njihovog izostanka. Naglasak obrazovanja na metodskim kompleksima socijalnog rada, koji omogućavaju sticanje profesionalnih sposobnosti i veština potrebnih za rad u različitim područjima prakse, stvara preduslove za kompetentno delovanje studenata po završetku studija.

Tokom osnovnih akademskih studija studenti obavljaju stručnu praksu koja je koncipirana u formi samostalnih predmeta. Tako im se pružaju prilike za razvijanje profesionalnog identiteta socijalnih radnika čiji je integralni deo primena znanja, uvežbavanje i praktikovanje veština „na terenu“, odnosno u organizacijama, ustanovama i službama u kojima rade socijalni radnici. Stručna praksa postoji na sve četiri godine osnovnih studija, a njeno trajanje se povećava iz godine u godinu i garantuje studentima da će se upoznati i raditi u svim vrstama organizacija koje se bave delatnošću socijalnog rada i socijalne politike.

Promene na tržištu rada otvaraju nove mogućnosti za zapošljavanje socijalnih radnika i nude prilike za njihovo dodatno profilisanje. Studenati imaju mogućnost za zapošljavanje u ustanovama socijalne zaštite (poput centara za socijalni rad itd), bilo da su namenjene deci, mladima, odraslim ili starijim korisnicima. Tako se oni zapošljavaju na pružanju usluga smeštaja, dnevnih usluga u zajednici, usluga procene i planiranja, savetodavno–terapijskih i socijalno-edukativnih usluga i usluga podrške za samostalan život. Mogućnosti za zapošljavanje naših studenata postoje i van sistema socijalne zaštite, kao što je zapošljavanje u ustanovama zdravstvene zaštite, u institucijama državne uprave i lokalne samouprave, u obrazovnim institucijama, u službama za zapošljavanje, u međunarodnim i domaćim nevladinim organizacijama, kao i u organizacijama privatnog sektora koje pružaju neke od navedenih usluga, itd.

Posle završetka osnovnih akademskih studija stiče se zvanje diplomirani socijalni radnik.

STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program je akreditovan 2015. godine i nastava se izvodi od akademske 2015/2016. godine. Studenti koji su prvu godinu akademskih studija upisali pre 2015. godine pohađaju nastavu po programu akreditovanom 2009. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Uvod u političku teoriju 1 obavezan 2+2 6
Sociologija 1 obavezan 2+2 6
Teorija socijalnog rada 1 obavezan 3+1 6
Uvod u psihologiju 1 obavezan 3+1 6
Akademske veštine 1 obavezan 0+2 2
Stručna praksa 1 1 obavezan 2
Strani jezici (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik I 1 izborni 0+2 2
Nemački jezik I 1 izborni 0+2 2
Francuski jezik I 1 izborni 0+2 2
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Gerontologija 2 obavezan 2+1 5
Savremena politička ekonomija 2 obavezan 3+1 6
Socijalna patologija 2 obavezan 2+1 5
Osnovi prava 2 obavezan 3+1 6
Političke ideologije 2 obavezan 3+1 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik I 2 izborni 0+2 2
Nemački jezik I 2 izborni 0+2 2
Francuski jezik I 2 izborni 0+2 2
Semestar: 3
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politički sistem Srbije 3 obavezan 3+1 6
Politička sociologija savremenog društva 3 obavezan 2+2 6
Socijalna psihologija 3 obavezan 3+1 6
Socijalni rad sa pojedincem 3 obavezan 2+2 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik II 3 izborni 0+2 2
Nemački jezik II 3 izborni 0+2 2
Francuski jezik II 3 izborni 0+2 2
Izborni blok 1 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Uporedna politika 3 izborni 3+1 6
Politička ekonomija 3 izborni 3+1 6
Semestar: 4
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Stručna praksa 2 4 obavezan 3
Socijalna politika Srbije 4 obavezan 3+1 6
Metodologija politikoloških istraživanja sa statistikom 4 obavezan 2+2 6
Porodično pravo 4 obavezan 3+1 5
Izborni blok 2 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politička sociologija 4 izborni 2+2 6
Socijalna i politička ekologija 4 izborni 4+0 6
Kultura ljudskih prava 4 izborni 2+2 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik II 4 izborni 0+2 2
Nemački jezik II 4 izborni 0+2 2
Francuski jezik II 4 izborni 0+2 2
Semestar: 5
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Socijalna politika Evropske unije 5 obavezan 2+2 6
Uporedna socijalna politika 5 obavezan 2+2 6
Socijalni rad u zajednici 5 obavezan 2+2 6
Socijalni rad sa grupom 5 obavezan 2+2 6
Izborni blok 3 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Rehabilitacija i socijalna medicina 5 izborni 3+1 6
Međunarodni odnosi 5 izborni 2+2 6
Javne politike 5 izborni 2+2 6
Semestar: 6
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Javna uprava 6 obavezan 2+2 6
Sistemi socijalne sigurnosti 6 obavezan 2+2 6
Socijalni razvoj 6 obavezan 3+1 6
Stručna praksa 3 6 obavezan 2
Izborni blok 5 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Područja socijalnog rada 1 6 izborni 2+2 5
Zastupanje u socijalnom radu 6 izborni 2+2 5
Ekonomski sistem Srbije 6 izborni 2+1 5
Izborni blok 4 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Socijalni rad sa starima 6 izborni 2+2 5
Socijalni rad i bolesti zavisnosti 6 izborni 2+2 5
Komunikacijske veštine 6 izborni 2+2 5
Politikologija religije 6 izborni 2+2 6
Semestar: 7
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Doktrine socijalne politike 7 obavezan 2+1 5
Međunarodna socijalna politika 7 obavezan 2+1 5
Planiranje socijalnog razvoja 7 obavezan 2+1 5
Mentalno zdravlje 7 obavezan 3+1 5
Razvojna psihologija 7 obavezan 3+1 5
Izborni blok 6 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Sistemski pristup u socijalnom radu 7 izborni 2+2 5
Evropski regionalizam 7 izborni 3+1 5
Semestar: 8
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Savetovanje i socioterapija 8 obavezan 2+2 5
Stručna praksa 4 8 obavezan 4
Etika socijalnog rada 8 obavezan 3+1 5
Socijalni rad sa decom i mladima 8 obavezan 2+2 5
Politički sistem Evropske unije 8 obavezan 2+2 6
Izborni blok 7 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Socijalne vrednosti religijskih učenja 8 izborni 3+1 5
Studije roda 8 izborni 2+2 6
Područja socijalnog rada 2 8 izborni 2+2 5