Вести

,

Упис на основне академске студије у школској 2017/18. години

Упис кандидата на студијске програме основних академских студија у школској 2017/18. години биће организован према приложеном 

Важна напомена за све кандидате који су конкурисали за упис и на Основне академске студије политикологије и на Основне академске међународне студије: Кандидати који су се пријавили на оба студијска програма ће се опредељивати за упис на један студијски програм, те ће тиме ослобађати места на оном студијском програму који не желе да упишу. Због тога ће доћи до значајних померања на ранг лист, док ће процес уписа, према приложеном распореду, почети уписом кандидата од 1 до 35 са ранг листе за упис на ОА међународне студије. Молимо вас да редовно пратите информације на интернет страници Факултета.

Кандидати који су се истовремено пријавили и на ОАС политикологије и ОА међународне студије моћи ће да се определе за један од ова два студијска програма на лицу места при упису у назначеним терминима. Кандидати том приликом обавезно попуњавају

 коју ће добити у скриптарници.


Факултет политичких наука у Београду ће у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години примати 500 студенaта: 150 буџетских и 350 самофинансирајућих студената.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БУЏЕТ САМОФИН.
Основне академске студије политикологије 35 65
Основне академске међународне студије 35 105
Основне академске студије новинарства 50 110
Основне академске студије

социјалне политике и социјалног рада

30 70
УКУПНО 150 350

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит који се састоји од јединственог теста знања за сваки студијски програм од 60 питања.

Сваки тачан одговор се бодује једним бодом.

Тест за студијске програме Основних академских студија политикологије и Основних академских међународних студија садржи:

 • 30 питања из предмета ИСТОРИЈА
 • 20 питања из предмета СОЦИОЛОГИЈА
 • 10 питања из предмета УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Тест за студијски програм Основних академских студија новинарства садржи:

 • 30 питања из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
 • 20 питања из предмета СОЦИОЛОГИЈА
 • 10 питања из предмета УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Тест за студијски програм Основних академских студија социјалне политике и социјалног рада садржи:

 • 30 питања из предмета ПСИХОЛОГИЈА
 • 20 питања из предмета СОЦИОЛОГИЈА
 • 10 питања из предмета УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Славко Тадић – Устав и права грађана за IV разред гимназије и III и IV разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 2015.

ИСТОРИЈА

 • Драгомир Бонџић, Коста Николић –Историја за III разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2014.
 • Момчило Павловић, Ђорђе Ђурић – Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и IV разред општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

ПСИХОЛОГИЈА
Жарко Требјешанин  – Психологија за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 • Љиљана Николић, Босиљка Милић –Читанка са књижевнотеоријским појмовима за  I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или ранија издања.
 • Живојин Станојчић, Љубомир Поповић –Граматика српског језика за I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или ранија издања.
 • Иво Тартаља –Теорија књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2008. или новија издања.
 • Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мате Пижурица –Правопис српског језика, Матица Српска, Нови Сад, 2013.

СОЦИОЛОГИЈА
Група аутора, редакторка др Смиљка Томановић – Социологија за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

 *****************************************************************

Информације о студијским програмима можете видети на:

ОАС политикологије – http://www.fpn.bg.ac.rs/studije-politikologije

ОА међународне студије – http://www.fpn.bg.ac.rs/medjunarodne-studije

ОАС новинарства – http://www.fpn.bg.ac.rs/studije-novinarstva

ОАС социјалне политике и социјалног рада – http://www.fpn.bg.ac.rs/studije-socijalne-politike-i-socijalnog-rada

Related Posts