Социјална политика Модул: Креирање и анализа социјалне политике

Мастер академске студије Социјалне политике, модул Креирање и анализа социјалне политике представљају једногодишњи студијски програм (60 ЕСПБ), који се ослања и продубљује знања стечена на основним, додипломским четворогодишњим студијама социјалне политике и социјалног рада, као и других сродних друштвено-хуманистичких усмерења (укључујући политичке науке, социологију, филозофију, право, специјалну едукацију и рехабилитацију, демографију и низ других). Програм пружа могућност кандидатима да даље развијају своја знања и њихову критичку примену у разноврсним областима социјалне политике – пензија, здравства, социјалне заштите, тржишта рада, заштите породица, миграција итд.

Студијски програм комбинује теоријско разумевање и анализу савремених социјалних феномена и проблема, интервенција и процеса креирања социјалне политике у читавом низу различитих сектора и земаља, уз усавршавање напредних истраживачких метода. Програм омогућава студентима да стекну напредна знања и вештине у анализирању политика, програма и мера, као и планирања у различитим областима социјалне политике, уз дубинско познавање актера и институција и њихове улоге у процесу креирања и имплементације политике. Изборни предмети организовани у два изборна блока усмерени су на проширивање знања и продубљенија изучавања предмета у области политиколошких и студија социјалне политике. Стручна пракса је обавезна активност студента под менторством координатора стручне праксе. Обавезан део ових мастер академских студија је и завршни студијско-истраживачки рад којим се потврђује способност студената за критичку примену стечених научних и стручних сазнања у непосредној и истраживачко-аналитичкој пракси.

Настава се изводи у виду предавања, вежби и семинара, уз примену метода активне наставе који обухвата излагање нових теоријских концепата, повезивање са претходним знањима и примену наученог кроз различите вежбе и задатке. Вежбе се одвијају у дискусионим групама, радионицама, методама симулације, студије случаја и слично, док задаци обухватају групно и самостално решавање проблема, практичне задатке, семинарске радове, есеје, нацрте истраживачког пројекта и слично.

Циљеви студијског програма су:

  • надоградња постојећих и стицање нових теоријских и практичних знања и вештина у области социјалне политике и сродних научних дисциплина;
  • стицање напредних знања о друштвеним појавама и процесима, социјалним проблемима и начинима подстицања друштвеног развоја и промена, ради критичког разумевања и акционог приступа у деловању на системске, структурне и организационе аспеката функционисања друштва, друштвених група и заједница;
  • стицање знања и разумевање теоријско-методолошких концепата и основа социјалне политике;
  • оспособљавање за самосталан аналитичко-истраживачки рад у проучавању социјалних феномена, проблема и потреба друштвених група, породица и појединаца, планирању и заснивању служби и услуга и евалуацији ефеката рада;
  • изградња професионалног идентитета и усвајање вредносних основа социјалне политике;
  • стицање напредних знања о функционисању и финансирању политика;
  • стицање знања о локалним и регионалним, међународним и наднационалним димензијама социјалне политике.

Предавачи на обавезним предметима на програму су проф. др Мира Лакићевић, проф. др Ана Чекеревац, проф. др Наталија Перишић, доц. др Марина Пантелић, доц. др Сузана Михајловић Бабић. Предавачи на изборним предметима на програму су проф. др Биљана Радивојевић, проф. др Снежана Ђорђевић, проф. др Мирослав Бркић, проф. др Катарина Лончаревић, доц. др Драгана Штекел и доц. др Дејана Павловић. У програму учествује велики број стручних радника из праксе.

Студијски програм је акредитован 2022. године.

ПРВИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ
Анализе социјалне политике обавезан 2+2+0+0 6
Приступи и ефекти социјалне политике обавезан 3+1+0+0 6
Припрема за завршни рад обавезан 0+0+4+0 6
ПРВИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се 2 од 6)
Миграциона политика изборни 2+2+0+0 6
Методологија истраживања у социјалној политици и социјалном раду изборни 2+2+0+0 6
Политике родне равноправности изборни 2+1+1+0 6
Демографски процеси и социјална политика изборни 2+2+1+0 6
Систем социјалне заштите у Републици Србији изборни 3+1+0+0 6
Положај и заштита мањина изборни 2+1+1+0 6
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Стратешко и пројектно планирање у социјалној политици обавезан 2+2+0+0 6
Социјалне службе и социјалне услуге обавезан 2+2+0+0 6
Стручна пракса обавезан 0+0+0+6 3
Завршни рад – истраживање обавезан 0+0+8+0 7
Завршни рад – изарада и одбрана 0+0+0+2 2
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се 1 од 3)
Антидискриминација, диверзитет и мултикултурални социјални рад изборни 2+2+0+0 6
Нова јавна управа изборни 2+1+1+0 6
Глобализација и социјална политика изборни 2+2+0+0 6

Open Zoom – онлајн представљање модула мастер програма:

  • 12. септембар 2022. године, од 18 до 19 часова 

Topic: MAS Socijalna politika modul: Kreiranje i analiza socijalne politike

Time: Sep 12, 2022 06:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92304095907?pwd=ZXJBV0s3dGtYOXRsaWtYS3VMNHpZUT09 
 
Meeting ID: 923 0409 5907

Passcode: 440485

 

СТУДЕНТИ СТАРИЈИХ ГЕНЕРАЦИЈА

Студенти који су уписали студије по акредитацији из 2015. године по том програму и завршавају студије, а све детаље о предметима могу видети у следећем документу: