Студије социјалне политике

Master akademske studije SOCIJALNE POLITIKE-page-001

Master akademske studije SOCIJALNE POLITIKE-page-002

 

Мастер програм пружа стицање знања о друштвеним појавама и процесима, социјалним проблемима и начинима подстицања друштвених развоја и промена, као и стицање знања о локалним, међународним, и наднационалним димензијама социјалне политике.

Студент ће бити оспособљен за самосталан аналитичко – истраживачки рад, у проучавању социјалних проблема и потреба друштвених група, планирању и заснивању служби и услуга, и евалуацији ефеката њиховог рада.

Студије су организоване у два семестра. У првом семестру студенти слушају три обавезна, и два изборна предмета. Обавезни предмети су Анализе социјалних политика, Миграциона политика и припрема за завршни рад. Изборни предмети су Менаџмент социјалног рада, Права странаца, Политике родне равноправности, Јавне финансије и Јавне услуге и локални економски развој.

У другом семестру студенти слушају два обавезна и један изборни предмет. Обавезни предмети су Глобализација и социјална политика и Истраживања у социјалној политици и социјалном раду. Изборни предмети су Теорије и политике правде, Демографски процеси и социјална политика и Просторно планирање и стамбена политика.

На крају студија, студент је обавезан да напише и одбрани мастер рад.

Списак наставника:

Руководилац мастер студија је проф. др Ана Чекеревац.

Предавачи: проф. др Ана Чекеревац, проф. др Мира Лакићевић, проф. др Снежана Ђорђевић, проф. др Љубинка Трговчевић – Митровић, проф. др Сања Данковић Степановић, проф. др Биљана Радивојевић, проф. др Мина Петровић, проф. др Душан Павловић, проф. др Мирослав Бркић, доц. др Наталија Перишић.

Асистенти:

мр Јелена Видојевић, МА Драгана Станковић, МА Марина Пантелић, др Адриана Захаријевић, МА Иван Станојевић.

Услови за упис: програм могу да упишу сви студенти који су остварили 240 ЕСПБ на завршеним акредитованим академским студијама. Кандидати се рангирају на основу просека са завршених студија, дужине трајања студија и интервјуа пред комисијом. На разговору са кандидатима процењиваће се академско и професионално искуство кандидата везано за програм, истраживачке намере и знање страних језика.

Додатне информација: проф. др Ана Чекеревац (ana.cekerevac@fpn.bg.ac.rs) и доц. др Наталија Перишић (natalija.perisic@fpn.bg.ac.rs)

Термин пријемног разговора: ____2018. у ____ часова

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Анализе социјалних политика 1 обавезан 3+1 6
Миграциона политика 1 обавезан 2+2 6
Припрема за завршни рад 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавне финансије 1 изборни 2+1 6
Јавне услуге и локални економски развој 1 изборни 2+1 6
Менаџмент социјалног рада 1 изборни 2+2 6
Права странаца 1 изборни 2+1 6
Политике родне равноправности 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Глобализација и социјална политика 2 обавезан 3+1 6
Истраживање у социјалној политици и социјалном раду 2 обавезан 2+2 6
Изборни блок 2 (бира се 6 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теорије и политике правде 2 изборни 2+1 6
Демографски процеси и социјална политика 2 изборни 2+2 6
Просторно планирање и стамбена политика 2 изборни 2+1 6