Вести

,

Пријемни испит за упис на основне академске студије у школској 2017/18. години

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука организује припремну наставу за полагање пријемног испита за све заинтересоване будуће студенте.

Цена пријаве је 17.000,00 динара (седамнаестхиљададинара)
Наведени износ је потребно уплатити на 840-1838666-35, модел 97, позив на број 52080 (сврха: похађање припремне наставе, прималац: ФПН)

– Начин пријављивања:

Пријава за ДРУГИ ЦИКЛУС почиње у понедељак, 8. маја и трајаће до четвртка, 1. јуна 2017.

Попуњавањем on-line формулара ОВДЕ, доказ о уплати (скенирану уплатницу), пошаљите на: studentska.sluzba@fpn.bg.ac.rs или је донесите првог дана (3.6.2017.) припремне наставе од 9 до 10 часова, оригинал признаницу о уплати и преузмите потврду о похађању припремне наставе – шалтер 1 и 2.

Одржавање припремне наставе ће се одвијати у два циклуса према следећем распореду:

ПРВИ ЦИКЛУС:

Датум Предмет Студијски програм Време Просторија
25.02.2017. Социологија П, М 10-15 часова Амфитеатар
Психологија С 10-15 часова Слуш. 4
Српски језик и књижевност Н 10-15 часова Слуш. 1
26.02.2017. Социологија П, М 10-15 часова Амфитеатар
Психологија С 10-15 часова Слуш. 4
Српски језик и књижевност Н 10-15 часова Слуш. 1
04.03.2017. Социологија Н, С 10-15 часова Амфитеатар
05.03.2017. Социологија Н, С 10-15 часова Амфитеатар
Устав и права грађана П, М 10-15 часова Слуш. 1
11.03.2017. Историја П, М 10-15 часова Амфитеатар
Српски језик и књижевност Н 10-15 часова Слуш. 1
12.03.2017. Историја П, М 10-15 часова Амфитеатар
Српски језик и књижевност Н 10-15 часова Слуш. 1
18.03.2017. Устав и права грађана Н, С 10-15 часова Слуш. 1


ДРУГИ ЦИКЛУС:

Датум Предмет Студијски програм Време Просторија
03. јун 2017. Социологија П, М, H, С 10-15 часова Амфитеатар
04. јун 2017. Социологија П, М, H, С 10-15 часова Амфитеатар
05. јун 2017. Устав и права грађана П, М, Н, С 13-18 часова Слуш. 1
06. јун 2017. Историја П, М 13-18 часова Амфитеатар
Психологија С 13-18 часова Слуш. 4
Српски језик и књижевност Н 13-18 часова Слуш. 1
07. јун 2017. Историја П, М 13-18 часова Амфитеатар
Психологија С 13-18 часова Слуш. 4
Српски језик и књижевност Н 13-18 часова Слуш. 1
08. јун 2017. Српски језик и књижевност Н 13-18 часова Слуш. 1
09. јун 2017. Српски језик и књижевност Н 13-18 часова Слуш. 1

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Факултет политичких наука у Београду ће у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години примати 500 студенaта: 150 буџетских и 350 самофинансирајућих студената.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БУЏЕТ САМОФИН.
Основне академске студије политикологије 35 65
Основне академске међународне студије 35 105
Основне академске студије новинарства 50 110
Основне академске студије

социјалне политике и социјалног рада

30 70
УКУПНО 150 350

 

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит који се састоји од јединственог теста знања за сваки студијски програм од 60 питања.

Сваки тачан одговор се бодује једним бодом.

Тест за студијске програме Основних академских студија политикологије и Основних академских међународних студија садржи:

 • 30 питања из предмета ИСТОРИЈА
 • 20 питања из предмета СОЦИОЛОГИЈА
 • 10 питања из предмета УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

 

Тест за студијски програм Основних академских студија новинарства садржи:

 • 30 питања из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
 • 20 питања из предмета СОЦИОЛОГИЈА
 • 10 питања из предмета УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

 

Тест за студијски програм Основних академских студија социјалне политике и социјалног рада садржи:

 • 30 питања из предмета ПСИХОЛОГИЈА
 • 20 питања из предмета СОЦИОЛОГИЈА
 • 10 питања из предмета УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Славко Тадић – Устав и права грађана за IV разред гимназије и III и IV разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 2015.

 

ИСТОРИЈА

 • Драгомир Бонџић, Коста Николић –Историја за III разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2014.
 • Момчило Павловић, Ђорђе Ђурић – Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и IV разред општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

 

ПСИХОЛОГИЈА
Жарко Требјешанин  – Психологија за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 • Љиљана Николић, Босиљка Милић –Читанка са књижевнотеоријским појмовима за  I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или ранија издања.
 • Живојин Станојчић, Љубомир Поповић –Граматика српског језика за I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или ранија издања.
 • Иво Тартаља –Теорија књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2008. или новија издања.
 • Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мате Пижурица –Правопис српског језика, Матица Српска, Нови Сад, 2013.

 

СОЦИОЛОГИЈА
Група аутора, редакторка др Смиљка Томановић – Социологија за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Факултет организује припремну наставу за полагање пријемног испита за све заинтересоване будуће студенте из свих студијских програма основних академских студија. Више информација о терминима припремне наставе после 25. јануара 2017.

*****************************************************************

Информације о студијским програмима можете видети на:

ОАС политикологије – http://www.fpn.bg.ac.rs/studije-politikologije

ОА међународне студије – http://www.fpn.bg.ac.rs/medjunarodne-studije

ОАС новинарства – http://www.fpn.bg.ac.rs/studije-novinarstva

ОАС социјалне политике и социјалног рада – http://www.fpn.bg.ac.rs/studije-socijalne-politike-i-socijalnog-rada