Nenad Radulović

Nenad Radulović

На увиду јавности извештај комисије за избор у научно звање виши научни сарадник – кандидата др Michalа Sládečekа

02 Број: 2768/3 01.11.2017.г.   Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 76. став 2 Закона о научноистраживачкој делатности...
Read More

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област – Политичка еконоимија и финансије

02 Број: 2577/3 18.10.2017. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности...
Read More