Nenad Radulović

Nenad Radulović

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Набавка услуге електронске обраде испитних записника за потребе Службе за наставу и студентска питања за први степен студија ФПН-а у 2019. години

Позив Образац понуде Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА – тоалетне хартије, марамица, пешира за руке, салвета

Позив Образац понуде Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више