Nenad Radulović

Nenad Radulović

На увиду јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област – Политиколошко-социолошке студије, наставни предмети: Социјална и политичка екологија и Еколошка политика Европске уније

02 Број: 237/2 07.02.2018. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више

На увид јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област – Политиколошко-социолошке студије

02 Број: 226/2 06.02.2018. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више

На увиду јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област – Међународне студије

02 Број: 227/2 06.02.2018. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више

Конкурс за избор једног асистента, са пуним радним временом, за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије, наставне предмете: Социјална и политичка екологија и Еколошка политика Европске уније.

Конкурс
Прочитајте више