Тендери

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА УСЛУГЕ: Експертиза постојећег стања конструкције са статичком анализом и снимањем оштећења на објекту “А” УБ-ФПН у 2019. години

Позив Образац понуде Одлука о додлели уговора
Прочитајте више

Јавне набавке мале вредности: набавка канцеларијског материјала за потребе Факултета политичких наука у 2019. години

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПИТАЊА...
Прочитајте више

Јавна набавка мале вредности набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања за потребе Факултета политичких наука у 2019. години.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација Питања и одговори 1 Питања и одговори 2 Питања и одговори 3 Одлука о додлели уговора обавештење...
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Набавка услуге електронске обраде испитних записника за потребе Службе за наставу и студентска питања за први степен студија ФПН-а у 2019. години

Позив Образац понуде Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више