Тендери

Jавна набавка мале вредности – радови на осавремењавању и проширењу ЛАН мреже и мрежних компоненти са потребним материјалом за потребе Факултета у 2017. години

Позив Конкурсна документација  Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
Прочитајте више

Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – паушално пружање услуга oдржавања IT рачунарских мрежа серверске инфраструктуре

Позив Одлука покретања поступка Спецификација захтева услуге одржавања мреже и сервера
Прочитајте више