Тендери

Јавна набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – набавка добара: потрошни материјал за техничко одржавање зграде Факултета политичких наука у 2018. години

Одлука за набавку услуга Позив за достављање понуда Образац понуде Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више

Jавне набавке мале вредности – услуге ресторана за потребе Факултета политичких наука у 2018. години.

Конкурсна документација Позив Одлука о додели уговора угоститељске услуге Обавештење о закљученом уговору
Прочитајте више

Jавна набавка мале вредности – претплата на електронску базу научних часописа EBSCO база за потребе Факултета у 2018. години

Конкурсна документеција Позив Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
Прочитајте више

Набавка на коју се не примењује закон о јавним набавкама – набавка добара: средства за одржавање хигијене за потребе Факултета политичких наука у 2018. години

Образац Одлука Позив   Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више

Јавна набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – обављање послова снимањa и монтажe студентских, новинарских радио прилога; обрада прилога и монтажа студентских радио емисија; дистрибуција, односно емитовање студентских радио емисија; израда и дизајн радио џинглова, шпица, тонских завесица и осталих радио форми; технича подршка при обуци студената за тонску, компјутерску и монтажу радио прилога у 2018. години.

Образац понуде Одлука Позив Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више

Јавна набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – уговор о делу набавка услуге: електронска обрада испитних записника за потребе службе за наставу и студентска питања за први степен студија Факултета

Образац понуде Одлука Позив Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више