Тендери

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: Набавка добара-рачунара и рачунарске опреме за потребе ФПН-а у 2019. години

Образац понуде Позив за достављање понуда   Одлука о избору најповољније понуде  
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА УСЛУГА: лимарски радови потребни да би се извршило санирање оштећења и заштита објекта УБ ФПН (објекат А) од временских непогода са потребним материјалом за потребе Факултета у 2019. години

позив за подношење понуде конкурснa документацијa Одлука о додели уговора
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА УСЛУГЕ: Испирање, чишћење и снимање кишних и канализационих инсталација зграде ФПН-а у 2019. години

Позив Образац понуде Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА – набавка радова: грађевински радови потребни да би се извршило санирање оштећења и заштита објекта УБ ФПН (објекат А) од временских непогода са потребним материјалом за потребе Факултета у 2019. години

позив за подношење понуде конкурснa документацијa обавештење о продужењу рока измене и допуне конкурсне документације питања и одговори...
Прочитајте више