Master studije komunikologije

STUDIJE I NJIHOVE SPECIFIČNOSTI

Master akademske studije komunikologije pružaju studentima mogućnost da nadograde teorijska i praktična znanja,  usavrše  kompetencije koje su stekli tokom prethodnog  školovanja i pripreme se za obavljanje poslova upravljanja informacijama, ostvarivanja publiciteta i odnosa sa javnostima u svim domenima društvenog života i rada koje nameće informaciono društvo.

U poređenju sa osnovnim, na master studijama teorijska znanja se prezentiraju u široj, globalnoj ravni, a tehnike za upravljanje poslovima obrade informacija se nadograđuju znanjima o novim oblicima digitalnog, kompjuterski posredovanog komuniciranja.  Kroz teorijsko-stručne kurseve se ukazuje na promene koje upotreba informacionih tehnologija y  konvergenciji sa klasičnim masovnim medijima, izaziva u društvu, kulturi, ekonomiji, stilu života, medijskoj produkciji, participaciji, itd. Studenti se osposobljavaju za praktičan, organizacioni i analitičko-istraživački rad u društvenim institucijama i organizacijama, savremenim preduzećima, agencijama za odnose sa javnostima i naučno-istraživačkim ustanovama. Takođe, pripremaju se da svoje stečeno znanje primenjuju na profesionalan način koji uvažava svrhu, ciljeve, principe i etičke postulate iz oblasti upravljanja javnim komuniciranjem. Nastavni sadržaj organizovan je tako da studenti dobijaju neophodnu osnovu za dalji nastavak teorijskih studija na doktorskom nivou.

 

ORGANIZACIJA STUDIJA

Studijski program sadrži  dva obavezna kursa teorijsko-metodološkog karaktera (Mediji i društvo, Uporedni medijski sistemi). Kursevi teorijsko-praktičnog i stručno-aplikativnog karaktera svrstani su u dva izborna bloka od po pet i četiri kursa, od kojih će studenti moći da izaberu tri, odnosno dva predmeta. Na ovaj način imaće inicijativu u sticanju i oblikovanju znanja posvećenih fenomenima kulture i savremenih praksi korišćenja medija (Kulturne studije i Medijske publike), interneta i novih medijskih tehnologija, slobode izražavanja na internetu, kulturne i medijske politike EU, komuniciranja sa javnostima, menadžmenta i retorike medija, a jedan analitičko-istraživački kurs  (Analiza medija) trebalo bi da ih osposobi za samostalni istražičavki rad. Program  se zasniva na kombinaciji teorijsko- metodoloških osnova i  praktičnih aspekata istraživanja društvenih pojava, javnosti, medija i novih informaciono-komunikacionih tehnologija koje su glavni pokretač konstituisanja informacionog društva.

NASTAVNICI

Nastavno osoblje na ovom programu čine uglavnom profesori na FPN: Miroljub Radojković, Snježana Milivojević, Jelena Đorđević, Marina Simić, Dobrivoje Stanojević, Nebojša Mrđa, Ana Milojević, Aleksandra Krstić i Jelena Surčulija Milojević, a u timu su i profesor  FDU Nikola Maričić, i Bora Miljanović koji je angažovan na kursu komuniciranje sa javnostima kao doktor nauka ali i istaknuti stručnjak u praksi. Svi nastavnici  su renomirani stručnjaci u oblasti komunikologije i medijskih studija, sa velikim istraživačkim ugledom ili značajnim praktičnim rezultatima u radu u oblastima kojima se bave.

Rukovodilac: Prof. dr Snježana Milivojević

NAČIN POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

Rangiranje i prijem kandidata se vrši na osnovu prosečne ocene u toku prethodnog četvorogodišnjeg studiranja (maksimalno 60 poena) i razgovora sa komisjom (maksimalno 40 poena). U razgovoru sa kandidatima, komisija će procenjivati  akademska i profesionalna iskustva kandidata koja su relevantna za studijske oblasti kao i interesovanja i istraživačke namere kandidata tokom studija. Kandidati se za razgovor mogu pripremiti na osnovu sledeće literature: Rolend Lorimer (1998) Masovne komunikacije. Beograd: Clio; Miroljub Radojković, Branimir Stojković (2009) Informaciono komunikacioni sistemi. Beograd: Clio.

 

E-mail kontakt: Prof. dr Snježana Milivojević, e-mail: snjezana.milivojevic@fpn.bg.ac.rs

 

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Mediji i društvo 1 obavezan 2+1 6
Priprema za završni rad 1 obavezan 6
Izborni blok 1 (bira se 3 od 5 predmeta)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Komuniciranje sa javnostima 1 izborni 1+2 6
Medijske publike 1 izborni 3+0 6
Studije kulture 1 izborni 3+0 6
Sloboda izražavanja na internetu 1 izborni 1+2 6
Internet i nove medijske tehnologije 1 izborni 2+1 6
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Uporedni medijski sistemi 2 obavezan 2+1 6
Izrada završnog rada 2 obavezan 10
Odbrana završnog rada 2 obavezan 2
Izborni blok 2 (bira se 2 od 4 predmeta)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Retorika u elektronskim medijima 2 izborni 3+0 6
Kulturna i medijska politika Evropske unije 2 izborni 2+1 6
Analiza medija 2 izborni 2+1 6
Menadžment medija 2 izborni 2+1 6