Archives for 25 Feb,2021

You are browsing the site archives by date.

Уид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Медијске студије, новинарство имедијско право.

02 Број: 450/3 25.02.2021. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More
, ,

Одабир изборних предмета у летњем семестру 2020/21. године

Студенти свих година основних академских студија моћи ће да приступе рангирању жеља за предмете изборних блокова на е-студенту у четвртак...
Read More
, ,

Енглески језик II (језичке групе ЈЕП и ЈЕС) – први колоквијум

Први колоквијум из предмета Енглески језик 2 за групе ЈЕП и ЈЕС одржаће се у среду 10.03.2021. између 18:00 и 19:00 преко eLearning/Moodle платформе факултета....
Read More
, ,

Енглески језик I (језичке групе ЈЕП и ЈЕС) – први колоквијум

Први колоквијум из предмета Енглески језик 1 за групе ЈЕП и ЈЕС одржаће се у среду 10.03.2021. између 10:00 и 11:00 преко eLearning/Moodle платформе факултета....
Read More