MA in Peace, Security and Development

Мастер академске студије Мир, безбедност и развој представљају прве студије овог типа у Србији и региону. Поред интердисциплинарности коју програм нуди, базирајући се на студијама мира, студијама безбедности и студијама развоја, његова предност је и сама тематика студија, јер се програм бави проблемима са којима се Србија и цео регион већ дуго суочавају, а то су сукоби, изградња мира, безбедносни изазови, ризици и претње, сиромаштво, миграције итд. У складу са тим, циљ овог програма је развој нове интердисциплинарне области у Србији и региону, развој нових научних дисциплина, као и нових научних кадрова.

У складу с тим, исходи програма обухватају:

  • разумевање основних концепата из области мира, безбедности и развоја;
  • познавање основних теоријских праваца и типова аргументације у областима мира, безбедности и развоја и способност њихове примене у истраживању друштвених појава и проблема;
  • препознавање кључних проблема и изазова миру, безбедности и развоју у савременом свету;
  • способност процењивања и анализирања постојећих мировних, безбедносних и развојних политика;
  • познавање различитих метода и техника за истраживање ових проблема и прикупљање података о њима;
  • способност конципирања и писања предлога практичних политика у области мира, безбедности и развоја.

Програм траје једну академску годину и носи 60 ЕСПБ. Сва настава се изводи на енглеском језику. Звање које се добија по завршетку студија је Мастер политиколог за међународне послове (енгл: Master of Arts in Political Science).

Програм би са извођењем требало да почне у академској 2022/2023. години.

Академски координатори: проф. др Филип Ејдус (filip.ejdus@fpn.bg.ac.rs) и проф. др Немања Џуверовић (nemanja.dzuverovic@fpn.bg.ac.rs).