Вести

, ,

МАС – Прелиминарне ранг-листе за упис на мастер академске студије у школској 2019/20. години

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.

Жалба се подноси надлежној комисији Факултета, на чији предлог декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

            Жалбу комисији можете послату преко Службе за мастер студије на мејл: sladjana.radovanovic@fpn.bg.ac.rs

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану Факултета, у року од 24 часа од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији Факултета.

Након одлучивања о жалби Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима за сваки студијских програм.

Објављивање коначне ранг листе за студијске програме је  основ за упис кандидата.  Коначне ранг листе се достављају Универзитету.

По објављивању коначне ранг листе кандидата за сваки студијски програм обавља се упис кандидата.