На увиду јавности

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Медијске студије и новинарство

02 Број: 1170/3 28.05.2019. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Прочитајте више

На увид јавности реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник кандидаткиње Миљане Марић

02 Број: 1140/2 23.05.2019. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 81. став 2. Закона о научноистраживачкој делатности...
Прочитајте више

На Увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Политички системи

02 Број: 979/3 06.05.2019. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Прочитајте више

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор редовног професора за ужу научну област Подручја примене социјалног рада

02 Број: 690/3 19.03.2019. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Прочитајте више
,

На увиду јавности реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник кандидаткиње Сање Полић

02 Број: 440/2 18.02.2019. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 81. став 2. Закона о научноистраживачкој делатности...
Прочитајте више

На увид јавности реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник кандидаткиње Виолете Марковић

02 Број: 436/2 18.02.2019. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 81. став 2. Закона о научноистраживачкој делатности...
Прочитајте више