На увиду јавности

Јавно приступно предавање кандидата за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука, др Николе Бељинца

Јавно приступно предавање кандидата за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука Приступно...
Прочитајте више

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Европске студије

02 Број: 2572/3 06.11.2019. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Прочитајте више
,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област – Kомуникологија и информатика.

02 Број: 2493/3 28.10.2019. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука

02 Број: 2488/3 25.10.2019. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Прочитајте више

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата за избор ванредног професора за ужу научну област Политички системи

25.10.2019. Универзитет у Београду-Факултет политичких наука, на основу Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа...
Прочитајте више
,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор наставника страног језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Енглески језик

02 Број: 1687/3 02.09.2019. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више

Увид јавности реферата и сажетка реферата за избор ванредног професора за ужу научну област Јавна управа и јавне политике

Универзитет у Београду-Факултет политичких наука, на основу Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника...
Прочитајте више