На увиду јавности

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну Међународно-правну област

02 Број: 1323/3 22.05.2017. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности...
Прочитајте више

На увид јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област Социјална политика

02 Број: 1111/2 21.04.2017. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Прочитајте више

На увид јавности – Извештај комисије за избор у научно звање виши научни сарадник кандидаткиње др Мине Зиројевић

02 Број: 1005/3 07.04.2017.г.   Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 76. став 2 Закона о научноистраживачкој делатности...
Прочитајте више

На увид јавности – реферат и сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област – Студије рода

02 Број: 1001/3 06.04.2017. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности...
Прочитајте више

Nа увид јавности – реферат комисије за избор асистента за ужу научну област – Међународне студије

02 Број: 993/2 06.04.2017. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више
, ,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Марије Тодоровић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Марије Тодоровић „Критика операционализације...
Прочитајте више
,

Јавно приступно предавање кандидаткиње др Катарине Лончаервић за избор у звање доцента

Јавно приступно предавање кандидаткиње др Катарине Лончаервић за избор у звање доцента за ужу научну област Студије рода
Прочитајте више

На увид јавности – реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач – приправник кандидатa Велизара Антића, маст. политик.

02 Број: 681/2 06.03.2017. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 81. став 2. Закона о научноистраживачкој делатности...
Прочитајте више

На увид јавности – реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач – приправник кандидатa Марка Дашић, маст. политик.међун.посл.

02 Број: 695/2 06.03.2017. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 81. став 2. Закона о научноистраживачкој делатности...
Прочитајте више