На увиду јавности

Nа увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор наставника страног језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Француски језик.

02 Број:1780 /3 14.07.2017. г.       Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид...
Read More
, ,

Увид јавности докторске дисертације кандидата мр Александра Врањеша

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација мр Александра Врањеша „Интернет и развој или...
Read More

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну Међународно-правну област

02 Број: 1323/3 22.05.2017. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности...
Read More

На увид јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област Социјална политика

02 Број: 1111/2 21.04.2017. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

На увид јавности – Извештај комисије за избор у научно звање виши научни сарадник кандидаткиње др Мине Зиројевић

02 Број: 1005/3 07.04.2017.г.   Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 76. став 2 Закона о научноистраживачкој делатности...
Read More

На увид јавности – реферат и сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област – Студије рода

02 Број: 1001/3 06.04.2017. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности...
Read More

Nа увид јавности – реферат комисије за избор асистента за ужу научну област – Међународне студије

02 Број: 993/2 06.04.2017. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања...
Read More
, ,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Марије Тодоровић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Марије Тодоровић „Критика операционализације...
Read More