На увиду јавности

На увиду јавности реферат комисије за избор доцента за ужу научну област Политички системи

02 Број: 484/3 27.02.2018. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Прочитајте више

Одбрана магистарске тезе Владана Нововића

Владан Нововић јавно ће бранити магистарску тезу „Однос међународних и наднационалних органа у Европској унији – карактер политичке заједнице...
Прочитајте више

На увиду јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологијас политичких наука

02 Број: 270/2 09.02.2018. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Прочитајте више

На увиду јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област – Политиколошко-социолошке студије, наставни предмети: Социјална и политичка екологија и Еколошка политика Европске уније

02 Број: 237/2 07.02.2018. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више

На увид јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област – Политиколошко-социолошке студије

02 Број: 226/2 06.02.2018. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више

На увиду јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област – Међународне студије

02 Број: 227/2 06.02.2018. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више

На увиду јавности Извештај комисије за избор у научно звање виши научни сарадник, кандидата др Растка Јованова

02 Број: 150/3 26.01.2018.г. Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 76. став 2 Закона о научноистраживачкој делатности (“Службени...
Прочитајте више

На увиду јавности Извештај комисије за избор у научно звање виши научни сарадник, кандидаткиње др Адриане Захаријевић

02 Број: 148/3 26.01.2018.г. Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 76. став 2 Закона о научноистраживачкој делатности (“Службени...
Прочитајте више

На увиду јавности Извештај комисије за избор у научно звање виши научни сарадник, кандидата др Жељка Радинковића

02 Број: 96/3 19.01.2018.г.   Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 76. став 2 Закона о научноистраживачкој делатности...
Прочитајте више