Тендери

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка добара – канцеларијског материјала за потребе ФПН-а у 2018. години

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Позив за подношење понуде Питања и одговори Одлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору
Прочитајте више

Јавна набавка мале вредности на коју се не примењује Закон о јавним набавкама: набавка услуга – Сервис клима уређаја и монтажа и демонтажа за потребе ФПН-а у 2018. години

Позив Образац понуде Одлука о додели уговора
Прочитајте више

Јавна набавка мале вредности – Набавка добара и услуга: набавка оргинал тонера за штампаче и фотокопир апарате и услуге рециклаже тонера за штампаче и фотокопир апарате за потребе Факултета политичких наука у 2018. години

Позив за достављање понуда – тонери Образац понуде – тонери Одлука о обустави
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА КЊИГА ЗА ПОТРЕБЕ БИБИЛИОТЕКЕ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

Документација: позив за подношење понуде конкурсна документација питања и одговори 1. Одлука о додели уговора   Обавештење о закљученом...
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка добара: канцеларијски материјал за потребе Факултета у 2018. години

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2 Одлука о обустави
Прочитајте више

Јавна набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – набавка добара: потрошни материјал за техничко одржавање зграде Факултета политичких наука у 2018. години

Одлука за набавку услуга Позив за достављање понуда Образац понуде Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више