Тендери

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА – тоалетне хартије, марамица, пешира за руке, салвета

Позив Образац понуде Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: Потрошни материјал за техничко одржавање зграде ФПН-а у 2019. години

Позив Образац понуде Питања и одговори Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУТЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА И ПИЋА (КЕТЕРИНГ) ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТА “Привреда и политика”, ФПН-а у 2018. години

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Прочитајте више

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Јавна набавка грађевинско-занатских радова са припадајућим материјалом за потребе санације објекта А

Конкурсна документација ЈН грађевинско занатских радова санације објекта А – преговарачки поступак Обавештење о покретању поступка...
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – НАБАВКА УСЛУГА: Израда техничке докментације за наставак радова на доградњи и реконструкцији (друга фаза) објекта “А” Универзитета у Београду Факултета политичких наука

Позив за достављање понуде Образац понуде Одлука о додлели уговора
Прочитајте више