Модул: студије САД

Опис и режим студија

Уписом на мастер студије САД, студенти ће имати прилику да стекну теоријска и практична знања, као и вештине у области спољне и безбедносне политике САД, историје САД, правног и привредног система САД, америчких политичких идеја и установа, вредности и популарне културе САД, као и билатералних односа Србије и САД.

Студије су организоване у два семестра. У првом семестру поред обавезних предмета (Спољна политика САД и Припрема за писање завршног рада) студенти могу да бирају следеће дисциплине: Историја САД; Увод у право САД; Савремене теорије безбедности; Сложени државни системи управљања; Политика отпора и теорија грађанске непослушности; Парламентаризам и модели демократије. У другом семестру студенти имају прилику да, поред обавезног предмета (Спољна и безбедносна политика САД после Хладног рата), слушају следеће изборне предмете: Привредни систем САД; Српско – амерички односи; Геополитика и геоекономија; Евроатлантска безбедност; Историја европске културе.

На крају студија, студент је у обавези да пријави, напише и одбрани мастер рад.

Списак наставника

Руководилац мастер студија САД је проф. др Драган Р. Симић; секретар мастер студија САД је асист.мр Драган Живојиновић.

Предавачи: проф. др Драган Р. Симић, проф. др Љубинка Трговчевић Митровић, проф. др Сања Данковић Степановић, проф. др Иво Висковић, проф. др Иван Вујачић, академик проф. др Војислав Становчић, проф. др Илија Вујачић, проф. др Славиша Орловић, проф. др Балша Шпадијер… професори из Сједињених Америчких Држава и региона Западног Балкана

Начин полагања пријемног испита, неопходна литература и контакт емаил за додатне информације

Разговор са комисијом на основу књиге, Историја САД, Филип Вишњић, Београд, 2003.

Термин пријемног испита 2019/20

Разговор са комисијом ће се одржати 02.10.2019. у 15:00 часова

 

Е-мejл контакт:

проф. др Драган Р. Симић, е-мејл: dragan.simic@fpn.bg.ac.rs ili draganrsimic@yahoo.com
мр Драган Живојиновић, е-мејл: dragan.zivojinovic@fpn.bg.ac.rs ili zivojinovic75@yahoo.com

Дискове са литературом можете преузети на пријавници Факултета политичких наука.

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Спољна политика САД 1 обавезан 2+1 6
Мастер семинар 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 18 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политика отпора и теорија грађанске непослушности 1 изборни 2+1 6
Парламентаризам и модели демократије 1 изборни 2+1 6
Историја САД 1 изборни 2+1 6
Увод у право САД 1 изборни 2+1 6
Савремене теорије безбедности 1 изборни 2+1 6
Сложени државни системи управљања 1 изборни 2+1 6
Привредни систем САД 1 изборни 2+1
6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Спољна и безбедносна политика САД после Хладног рата 2 обавезан 2+1 6
Завршни рад 2 обавезан 12
Изборни блок 2 (бира се 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја европске културе 2 изборни 3 6
Српско-амерички односи 2 изборни 2+1 6
Геополитика и геоекономија 2 изборни 2+1 6
Евроатлантска безбедност 2 изборни 2+1 6