Međunarodni odnosi

Silabus:

 

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Osnovne akademske politikološke studije 5 obavezan 3+2 8 2009.
Osnovne akademske studije novinarstva 5 obavezan 3+2 8 2009.
Osnovne akademske studije međunarodne politike 5 obavezan 3+2 8 2009.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 7 izborni 3+2 8 2009.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 5 izborni 2+2 6 2015.
Osnovne akademske studije politikologije 5 obavezan 2+2 6 2015.
Osnovne akademske studije novinarstva 5 obavezan 2+2 6 2015.
Osnovne akademske međunarodne studije 3 obavezan 2+2 6 2015.
Informacije o predmetu