Онлајн предавања 2020/21. мастер

, ,

Просторно планирање и стамбена политика, проф.др Снежана Ђорђевић – линк за уводно предавање

Линк за уводно предавање на предмету Просторно планирање и стамбена политика, проф.др Снежана Ђорђевић https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac66ef662271247c2a7d8ed5319df9bd9%40thread.tacv2/1645963216116?context=%7b%22Tid%22%3a%224d2a84bf-f161-4d04-af79-038788308176%22%2c%22Oid%22%3a%226aefefe7-8d26-42e7-a0e7-9348b37125ee%22%7d
Read More
, ,

МАС – Социјална политика и Социјални рад, представљање изборних предмета

Представљње изборних предмета за мастер програме Социјална политка и Социјални рад одржаће се у уторак, 19. октобра у 16:00 часова преко Zoomп...
Read More
, , , ,

МАС – Распоред испита на мастер академским студијама за августовски испитни рок

Измена термина Испит код проф. Милана Петричковића одлажу се за 06.09. 2021. у 17:00 Испити код проф. др Сњежане Миливојевић одлажу се за 16.09. 2021.у 14:00...
Read More