Модул: међународна политика

Опис и режим студија

Мастер међународних студија (модул: Међународна политика) представља једногодишње мастер академске студије, које носе укупнос 60 ЕСПБ. Настава на студијском програму састоји се од обавезних предмета, изборних предмета и завршног мастер рада. У првом семестру постоје два (Дипломатско-конзуларно право и Мастер семинар), а у другом семестру један обавезан предмет (Мултилатерална дипломатија), уз обавезну израду и одбрану мастер рада по завршетку испитних обавеза на свим предметима. Остале предмете студенти сами бирају из низа различитих понуђених курсева из међународних односа и сродних области. На тај начин, студенти имају прилику да предмете у потпуности прилагоде својим специфичним интересовањима у домену међународне политике.

Успешним завршетком овог студијског програма студенти стичу: продубљена теоријска знања о савременим процесима у међународној заједници, а посебно у Европи и региону ком Србија припада; способност анализе и синтезе научних и стручних сазнања у области међународне политике и сродним дисциплинама; способност разумевања на који начин међународни проблеми настају и који су одговори теорије и праксе на њих; способност самосталног извршавања задатака и примене теоријских знања у пракси; као и многе друге исходе од суштинског значаја за особу која жели да се на академском или професионалном нивоу бави међународним односима.

Наставно особље

            Наставу на овом студијском програму изводе етаблирани стручњаци у области међународних односа, познати домаћој и иностраној јавности, који се истичу по изузетном степену како теоријског, тако и практичног искуства у обављању међународних послова. Руководилац модула је проф. др Сања Данковић Степановић. Наставу изводе и следеће еминентни стручњаци: проф. др Бранко Васиљевић, проф. др Дејан Јовић, проф. др Весна Кнежевић Предић, проф. др Радмила Накарада, проф. др Драган Р. Симић, проф. др Слободан Самарџић, проф. др Јелица Стефановић Штамбук, проф. др Синиша Таталовић, проф др Маја Ковачевић, проф. др Тања Мишчевић,  проф. др Филип Ејдус, проф. др Бојан Ковачевић, проф. др Немања Џуверовић…

Искуство алумнисте

            „Моје скромно мишљење је да је ово један од најпрестижнијих мастер студијских програма, што доказује и заинтересованост великог броја кандидата. Предност овог програма је што даје доста простора полазницима да сами обликују свој силабус, бирајући од великог броја изборних предмета који су у оптицају: од савремених теорија међународних односа и безбедности, па све од предмета који задиру у област европске политике, међународне економије и међународног права. Уз широк избор предмета, актуелну домаћу и страну литературу, полазник може да стекне свеобухватно знање и интердисциплинарно разумевање међународне политике. Сам програм ми је пружио значајну академску основу када сам касније наставио своје студије на Лондонској школи економије и политичких наука (LSE). Такође сам знање са овог програма могао да применим у свом каснијем раду у Министарству спољних послова Републике Србије и у приватном сектору као политички консултант. Стога, сматрам да посвећеном студенту овај програм може да обезбеди знање које може да примени у својој каријери, без обзира да ли се опредељује за каријеру у академском, јавном или приватном сектору.“

Вук Вуксановић

Година студија: 2010-2011.

Тренутна позиција: Консултант за политички и геополитички ризик

Пријемни испит се састоји из писаног и усменог дела:

  • Писани део испита чини тест из наведене обавезне литературе за припрему пријемног испита. Тест ће се састојати од отворених и затворених питања.

Време за израду теста је 60 минута.

Кандидати који су на основним академским студијама положили испит из предмета Међународни односи могу изабрати да им буде призната остварена оцена, уместо полагања писаног дела пријемног испитана мастер академским студијама – модул Међународна политика.

  • Усмени део испита подразумева разговор са комисијом, како о обавезној литератури, тако и о актуелностима међународне политике и другим важним питањима релевантним за овај мастер програм.

Пријемни испит 2021/22

Термини полагања испита:

  • Писани део – 05.10.2020. у 14:00 часова
  • Усмени део  – 06. 10.2020. у 16:00 часова

Ранг листа кандидата се формира сходно општим условима конкурса, а на основу резултата на писаном и усменом делу испита. Скала вредновања различитих критеријума на основу којих се саставља ранг листа је следећа:

Критеријум

Бодови

Просечна оцена са основних студија

Дужина студирања

50

10

Резултат на писаном делу испита

20

Резултат на разговору с Комисијом

20

Укупно

100

Обавезна литература за тест и усмени испит:

  • Чарлс Кегли, Јуџин Виткоф, Светска политика: тренд и трансформација, Центар за студије Југоисточне Европе, Факултет политичких наука, Дипломатска академија, Београд, 2004, стр. 41 – 70, 75-113, 119-164, 169-217, 222-282 и 810-835.

Дискове са обавезном литературом можете преузети на пријавници Факултета политичких наука (контакт особе за литературу: асистент мр Драган Живојиновић-dragan.zivojinovic@fpn.bg.ac.rs или zivojinovic75@yahoo.com; асистент MA Стеван Недељковић – stevan.nedeljkovic@gmail.com  и асистент MA Марко Дашић – markodasic.fpn@gmail.com).

[*] Број бодова добија се тако што се укупна просечна оцена са основних студија помножи са 6.

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Дипломатско и конзуларно право 1 обавезан 2+1 6
Мастер семинар 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 18 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремене теорије безбедности 1 изборни 2+1 6
Међународне пословне трансакције 1 изборни 2+1 6
Правосуђе и унутрашњи послови у Европској унији 1 изборни 2+1 6
Реформа сектора безбедности 1 изборни 2+1 6
Србија и Европска унија 1 изборни 2+1 6
Сложени државни системи управљања 1 изборни 2+1 6
Теорије и типологије сукоба 1 изборни 2+1 6
Савремене међународне организације 1 изборни 2+1 6
Спољнополитичка анализа 1 изборни 2+1 6
Србија и суседи 1 изборни 2+1 6
Права странаца 1 изборни 2+1 6
Савремене теорије међународних односа 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Мултилатерална дипломатија 2 обавезан 2+1 6
Завршни рад 2 обавезан 12
Изборни блок 2 (бира се 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Европска унија као глобални актер 2 изборни 2+1 6
Евроатлантска безбедност 2 изборни 2+1 6
Међународна економија – теорија и политика 2 изборни 2+1 6
Међународни регионализам и интеррегионализам 2 изборни 2+1 6
Политичка регулација етничких сукоба и односа 2 изборни 3 6
Институционално право Европске уније 2 изборни 2+1 6
Систем УН 2 изборни 2+1 6
Регионална безбедност 2 изборни 2+1 6
Употреба силе у међународном праву 2 изброни 2+1 6