Центар за демократију 

Руководиоци Центра су: проф. др Зоран Стојиљковић и проф. др Славиша Орловић

Центар за демократију основан је 2007. године. У периоду од 2007. до 2011. године руководилац Центра био је проф. др Вукашин Павловић.

О Центру за демократију

Издавачка делатност

 • Покренут је часопис Политички живот (бодован М53)штампан је 21 број.
 • Војислав Становчић, Политичке идеје и идеологије, приредили Славиша Орловић и Слободан Г. Марковић, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука – Центар за демократију, Београд 2022.

Војислав Становчић – Политичке идеје и идеологије

 • Двадесет година 5. октобра, уредници: Славиша Орловић и Деспот Ковачевић, издавачи:  Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију и Hanns Seidel Stiftung Београд, Београд, 2020.

 • Тридесет година обновљеног вишепартизма у Србији – (не)научене лекције, уредници: Славиша Орловић и Деспот Ковачевић, издавачи:  Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију и Hanns Seidel Stiftung Београд, Београд, 2020.

 • Ψ и култура II – Зборник о Рајху и Фројду, уредници: Г. Јовановић, С. Г. Марковић, издавачи: Центар за демократију Факултет политичких наука Универзитета у Београду и Институт за европске студије, Београд, извршни издавач: Досије студио, Београд, 2018.
 • Актуелност Фројдове мисли, уредници: Жарко Требјешанин и Слободан Г. Марковић, Институт за Европске студије и Информатика.
 • Тимоти Снајдер, О тиранији. Двадесет поука из двадесетог векаДосије студио у сарадњи са Центром за демократију ФПН, Београд 2018.
 • Странке и јавне политике – избори у Србији 2016. годинеуредили Гордана Пилиповић и Зоран Стојиљковић, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2017.
 • Социјална демократија у Европи и концепт ,,доброг друштва”приредио Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Фондација Фридрих Еберт, Београд, 2016.

 • Бирачи, партије и избори – како демократизовати партије у Црној Гори и Србији?приредили Зоран Стојиљковић и Душан Спасојевић, Факултет политичких наука и ЦеМИ, Београд и Подгорица, 2016.
 • Како приближити посланике грађанима – Анализа за измену изборног законодавства, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2016.
 • Како интерну страначку демократију учинити могућом?, приредили Зоран Стојиљковић, Душан Спасојевић и Јелена Лончар, Факултет политичких наука и ЦеМИ, Београд и Подгорица, 2015.

 • How to make  intra-party  democracy  possible?  Institutional factors and internal dynamics of intra-party relations in Serbia, editors Zoran Stojiljković, Dušan Spasojević, Jelena Lončar, Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, Center for Monitoring and Research CEMI, Podgorica, 2015.

 • Парламент и демократија, Зоран Стојиљковић, Јелена Лончар и Душан Спасојевић, Факултет политичких наука, 2015.
 • Изборне понуде и резултати – европски избори и избори у Србији 2014. годинеприредили Зоран Стојиљковић, Гордана Пилиповић и Душан Спасојевић, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2014.
 • Искушења парламентаризмаприредио Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Фридрих Еберт Стифтунг, Београд, 2013.

 • Левица у посткризном контекступриредио Зоран Стојиљковић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Фридрих Еберт Стифтунг, Београд, 2013.

 • (Не)демократско редизајнирање политичких партија у Србијиприредили Зоран Стојиљковић,Гордана  Пилиповић и Душан Спасојевић, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2013.
 • Демократске перформансе парламената Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, приредио Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Сарајевски отворени центар, Факултет политичких наука – Универзитет Црне Горе, Београд, Сарајево, Подгорица, 2012.

 • Comparative Analysis of Democratic Performances of the Parliaments of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro, уредио Славиша Орловић, ФПН Београд, ФПН Подгорица, Сарајевски отворени центар, Regional Research Promotion, Рецезенти зборника су: проф. Драго Зајц, Faculty of Political Sciences, University of Ljubljana и проф. Флориан Биебер, University of Graz, 2012.

 • Побољшање демократских перформанси Народне скупштине Републике Србије – препорукеприредио Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Београд, 2012.

 • Јавне политике у изборној понуди: Избори и формирање власти у Србији 2012. годинеприредили Зоран Стојиљковић и Гордана Пилиповић, Душан Спасојевић, Јелена Лончар, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2012.
 • Избори и формирање владе у Србији 2012. , приредио Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Београд, 2012.

 • Лавиринти транзицијеприредио Зоран Стојиљковић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2012.

 • Политичке странке и законодавна активност Народне скупштине Републике Србијеприредили Зоран Стојиљковић, Јелена Лончар, Душан Спасојевић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Програм Уједињених нација за развој (UNDP), Београд, 2012.

 • Зашто гласам, како гласам, ако уопште гласам?, приредио Зоран Стојиљковић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Фридрих Еберт Стифтунг, Београд, 2012.

 • Партије и избори у Србији, двадесет година, приредио Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Фридрих Еберт Стифтунг, Београд, 2011.

 • Подизање капацитета политичких институција Града Београда, приредио Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Београд, 2010.

 • Квалитет политичких институција, приредио Вукашин Павловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Београд, 2010.

 • Савремена држава: структура и социјалне функције, приредили Вукашин Павловић и Зоран Стојиљковић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2010.

 • Београд, демократска метропола, приредили Вукашин Павловић и Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Београд, 2009.

 • Савремена држава, приредили Вукашин Павловић и Зоран Стојиљковић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2008.

 • Дилеме и изазови парламентаризма, приредили Вукашин Павловић и Славиша Орловић, Универзитет у Београду Факултет политичких наука Центар за демократију, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2007.

 • Посткомунизам и демократске промене, приредили: Вучина Васовић и Вукашин Павловић, Југословенско удружење за политичке науке и Факултет политичких наука, 2001, Београд.

Књиге штампане из средстава пројеката Центра за демократију:

 1. Род Хаг и Мартин Хароп, Упоредна владавина и политика, увод (Comparative Government and Politics. An Introduction), Palgrave Macmillan, 2013, девето издање
 2. Ерик Лоу, Медији и политички процес (The Media and Political Process), SAGE Publications Ltd
 3. Александар Вент, Друштвена теорија међународне политике (Social Theory of International Politics), Cambridge: Cambridge Univeristy Press, 1999.
 4. Пол СпикерСоцијална политика: Теме и приступи (“Social Policy: Themes and Approaches”), Paul Spicker, Policy Press
 5. Јирг Штајнер, Основе делиберативне демократије, (The Foundation of Deliberative Democracy), Cambridge University Press, 2012.
 6. Штампање изабраних дела проф. др Вучине Васовића, истакнутог професора Факултета политичких наука Универзитета у Београду и то:
 • Савремене демократије, Први део
 • Савремене демократије, Други део
 • Корифеји демократије
 • Демократија и политика – Избори и изборни системи у савременом свету
 • Политички есеји