Realizovane aktivnosti

Diskusiona grupa: „Mentalno zdravlje pomagača – Tehnike za nošenje sa stresnim situacijama iz ugla različitih terapijskih pravaca“

  U ponedeljak 22.06.2020. u 18 časova održana je diskusiona grupa na temu „Tehnike za nošenje sa stresnim situacijama iz ugla različitih terapijskih...
Pročitajte više

Diskusiona grupa: „ Mentalno zdravlje pomagača – svest o sopstvenim emocijama, reakcijama i efikasnosti – tri stuba brige o sebi“.

15.06.2020. održan je vebinar iz ciklusa „ Mentalno zdravlje pomagača“, na temu „Svest o sopstvenim emocijama, reakcijama i efikasnosti – tri...
Pročitajte više

Vebinar: „Mogućnosti odgovora na hitno zbrinjavanje usled nasilja u porodici tokom Covid-19 – iskustva Sigurnih kuća“

11.06.2020. u 18 časova u organizaciji Volonterskog servisa FPN KonekTas održan je vebinar na temu „Mogućnosti odgovora na hitno zbrinjavanje usled...
Pročitajte više

Diskusiona grupa: „Mentalno zdravlje pomagača – Uticaj medijskog izveptavanja o Covid-19 na mentalno zdravlje – smernice za pomagače“

Ponedeljak je tokom prethodna dva meseca, bio dan kada se u okviru FPN KonekTaS-a održavaju diskusione grupe na temu mentalnog zdravlja praktičara/praktičarki/pomagača/pomagačica,...
Pročitajte više

Diskusiona grupa: „Povećani rizici od nasilja u porodici tokom krizne situacije – dostupni resursi podrške“

28 maja 2020. u 17.00 časova održan je vebinar pod okriljem FPN KonekTaS na temu “Povećani rizici od nasilja u porodici tokom krizne situacije.”...
Pročitajte više

Diskusiona grupa: „Mentalno zdravlje pomagača – sekundarna (vikarijska) traumatizacija kod pomagača“

Peta diskusiona grupa iz ciklusa „ Mentalno zdravlje pomagača“ koju organizuje FPN KonekTas održana je prvog juna 2020. u 18 časova. Sekundarna...
Pročitajte više
,

Održan Regionalni onlajn susret „Dobre inicijative zastupanja unutar sistema socijalne zaštite tokom pandemije virusa korona“

Regionalni onlajn susret pod nazivom „Dobre inicijative zastupanja unutar sistema socijalne zaštite tokom pandemije virusa korona“, održan...
Pročitajte više