Publikacije

,

Izmenjeno i dopunjeno izdanje knjige dr Filipa Ejdusa ,,Međunarodna bezbednost: teorije, sektori i nivoi”

U oktobru 2017. godine, Fakultet političkih nauka je u saradnji sa izdavačkom kućom Čigoja štampa objavio drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje knjige...
Pročitajte više