Susreti socijalnih radnika

Na inicijativu profesora Dušana Petrovića od 1977. godine sa manjim prekidima, na Fakultetu političkih nauka održavano je jednodnevno savetovanje – Susreti diplomiranih socijalnih radnika – u cilju praćenja i stimulisanja daljeg stručnog usavršavanja i permanentnog obrazovanja, informisanja o novostima iz oblasti teorije, zakonodavstva i prakse socijalnog rada i socijalne politike. Od tada, sada već decenijama duga tradicija predstavljala je priliku za druženje i razgovor o iskustvima i izazovima u oblasti teorije i prakse socijalnog rada između pripadnika različitih generacija.

Sa vizijom da podrži i osnaži povezivanje, razmenu znanja i iskustava kako između visokoškolskih ustanova koje obrazuju stručnjake iz oblasti socijalnog rada i socijalne politike, tako i između praktičara u ovoj oblasti, 2018. godine su tradicionalni  Susreti socijalnih radnika prerasli u naučno-stručnu konferenciju, a 2020. godine se po prvi put  organizuju kao međunarodni naučno-stručni skup.

Susreti 2015. godine

Susreti 2016. godine

Susreti 2017. godine

Susreti 2018. godine

Susreti 2019. godine

Susreti 2020. godine