Izbori i izborne kampanje

Upisom na master program Izbori i izborne kampanje studenti će biti u prilici da unaprede postojeća i steknu nova teorijska i stručna znanja iz političkog i izbornog sistema, političkog organizovanja, političke sociologije, psihologije političkog ponašanja, političkog komuniciranja i izbornih kampanja, kao i da se upoznaju sa različitim iskustvima i problemima u vezi sa raspisivanjem i realizacijom izbora i izbornih kampanja. Stečena znanja doprineće da se polaznici kvalitetno pripreme za obavljanje brojnih i raznovrsnih poslova unutar državnih organa, različitih političkih subjekata, istraživačkih i drugih agencija, kao i u medijima vezanim za izbore i izborne kampanje.

Studije su organizovane u dva semestra tokom kojih studenti slušaju predavanja iz obaveznih predmeta – Izbori i izborni sistem Srbije, Partije i izbori, Izborne kampanje u višestranačkoj Srbiji (I semestar) i Sredstva i oblici komuniciranja sa biračima (II semestar)Tokom studija polaznici biraju tri od osam ponuđenih izbornih kurseva i to dva od tri u prvom semestru (Konsolidacija demokratije u postkomunističkim društvima,Internet i nove komunikacione tehnologije i Izborna motivacija i Mediji i izbori – regulatorni aspekti) i jedan od četiri u drugom semestru (Politički život SrbijeRetorika u elektronskim medijima i Moral i politika i Kulturni obrasci izbornog ponašanja).

Na kraju studija, student je u obavezi da prijavi, napiše i odbrani master rad.

Spisak nastavnika: prof. dr Milan Jovanović (rukovodilac master studija), prof. dr Čedomir Čupić, prof. dr Zoran Slavujević, prof. dr Zoran Stojiljković, prof. dr Slaviša Orlović, prof. dr Jovan Teokarević, prof. dr Dobrivoje Stanojević, prof. dr Siniša Atlagić, doc. dr Nebojša Mrđa, doc. dr Zoran Pavlović, doc. dr Surčulija M. Jelena i doc. dr Bojan Vranić.

Način polaganja prijemnog ispita, neophodna literatura i kontakt e-mejl za dodatne informacije

Razgovor sa upisnom komisijom biće obavljen na osnovu knjige prof. dr Zorana SlavujevićaPolitičko komuniciranje, politička propaganda, politički marketing (2009).

Razgovor za prijemni će se obaviti 02. oktobra 2018. godine u 17:00 časova u kabinetu 85, sprat 2

E-mail kontakti:

prof. Dr Milan Jovanović, milan.jovanovic@fpn.bg.ac.rs
doc. dr Siniša Atlagić: sinisa.atlagic@fpn.bg.ac.rs 

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Izbori i izborni sistem Srbije 1 obavezan 2+1 6
Političke partije i ideologije 1 obavezan 2+1 6
Priprema za završni rad 1 obavezan 6
Izborni blok 1 (bira se 12 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Tranzicija i konsolidacija demokratije u postkomunističkim društvima 1 izborni 3 6
Internet i nove medijske tehnologije 1 izborni 2+1 6
Izborna motivacija 1 izborni 2+1 6
Mediji i izbori – regulatorni aspekti 1 izborni 2+1
6
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Sredstva i oblici komuniciranja sa biračima 2 obavezan 3 6
Izrada završnog rada 2 obavezan 10
Odbrana završnog rada 2 obavezan 2
Izborne kampanje u višestranačkoj Srbiji 2 obavezan 3 6
Izborni blok 2 (bira se 6 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politički život Srbije 2 izborni 2+1 6
Retorika u elektronskim medijima 2 izborni 3 6
Moral i politika 2 izborni 2+1 6
Kulturni obrasci izbornog ponašanja 2 izborni 2+1 6