Archives for 25 Oct,2019

You are browsing the site archives by date.

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука

02 Број: 2488/3 25.10.2019. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More
, ,

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ – трећи уписни рок –

Пријава на конкурс ће се обавити у периоду од 28. и 29.10.2019. године (сваког радног дана у периоду од 10:00 до 15:00 часова – први спрат канц. бр. 21)....
Read More
,

Докторске студије, распоред предавања, I семестар школске 2019/20

DOKTORSKE STUDIJE RASPORED PREDAVANJA I SEMESTAR ŠKOLSKE 2019/20     Obavezan predmet Sreda, 17:00-19:00, Teorijsko-epistemološki i metodološki pristupi, početak 23.10.2019. sluš.6 prof.dr Đorđe Pavićević, doc.dr Vera Arežina *Dodatna...
Read More

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата за избор ванредног професора за ужу научну област Политички системи

25.10.2019. Универзитет у Београду-Факултет политичких наука, на основу Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа...
Read More
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Владана Јеремића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Владана Јеремића „Функције уметничких...
Read More
, ,

Трећи уписни рок – Докторске студије 2019/20

Конкурс за упис на докторске академске  студије за школску 2019/20 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ...
Read More