Archives for 9 Oct,2020

You are browsing the site archives by date.

, ,

МАС – Одлука Савета Факултета за студенте генерације уписане 2019/20

Одлука Савета Факултета за генерацију уписану 2019-20 Упис друге године за генерацију уписану школске 2019 -20. године
Read More

Онлајн предавање – Међународна социјална политика

Линкови за предавања код професорке Чекеревац Међународна социјална политика:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2b754801616843cf831c3f38fbd2b6da%40thread.tacv2/conversations?groupId=2336e8cd-56c4-4288-84fc-0c6469320eef&tenantId=4d2a84bf-f161-4d04-af79-038788308176
Read More
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Марка Недељковића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Марка Недељковића „Трансформација...
Read More

Онлајн предавање – Упоредна социјална политика

Линкови за предавања код професорке Чекеревац Упоредна социјална политика: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c278f1909d94dcf9307707ab38b85b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=cf1dee80-e058-4f8d-8c43-c24deb763fbc&tenantId=4d2a84bf-f161-4d04-af79-038788308176
Read More