Вести

,

Конкурс за упис на мастер академске студије у школску 2022/23. годину

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Сви наведени студијски програми трају годину дана (два семестра) и садрже обавезне и изборне предмете у укупном обиму од најмање 60 ЕСПБ и изводе се на српском језику.

Ред.

бр.

Тачан назив акредитованог студијског програма Предлог број студената Укупно студената на студијском програму
буџетски самофинансирајући
1.

 

 

 

 

 

Мастер академске студије – Студије политике (модули: Демократија и демократизација, Компаративне регионалне студије, Политичке институције, јавна администација и јавни сектор, Избори и изборне кампање)  

12

 

 

 

88

 

 

 

100

 

 

2. Мастер академске студије – Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 4 21 25
3. Мастер академске студије – Међународне студије (модули: Међународна политика, Студије САД, Европске студије, Међународно хуманитарно право и право људских права, Глобалне и стратешке студијеСтудије савременог Балкана) 22 128 150
4.

 

 

 

 

Мастер академске студије – Социјална политика (модули: Креирање и анализа социјалне политике, Социјална заштита) 6 44 50
5. Мастер академске студије – Социјални рад 4 36 40
6. Мастер академске студије – Политичка аналитика – партије, избори, демократија 3 22 25
7. Мастер академске студије – Комуникологија 4 21 25
8. Мастер академске студије – Културологија 4 21 25
9. Мастер академске студије – Студије рода 3 22 25
10. Мастер академске студије – Новинарство 4 21 25
11. Мастер академске студије – Еколошка политика 4 21 25
12. Mастер академске студије – Политичко насиље и држава 3 22 25
13. Mастер академске студије – Политиколошке студије религије 3 22 25
14. Mастер академске студије – Политички систем и привредни развој 3 22 25

Факултет политичких наука је расписао конкурс за упис у 2022/23. годину на мастер програм Мир, безбедност и развој – MA in Peace, Security and Development који се изводи на енглеском језику. Све потребне информације су објављене на сајту Факултета: https://www.fpn.bg.ac.rs/57243.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, износи 124.000,00 динара.

Школарина за студенте стране држављане износи 2.200,00 евра у динарској противвредности на дан уплате рате школарине.

Висина школарине је утврђена у висини која покрива накнаду за стицање 60 ЕСПБ у једној школској години.

 

 

Related Posts